Terminal/Lager

På Skenvägen 7 i Hässleholm huserar vi

tillsammans med KGT Trafik AB, vi förfogar

över en 3500 m2 stor terminal/lager.

600 m2 tält och en asfaltsplan som täcker de flesta behov.

Dessa ytor används som terminal, mellanlager och långtidslager.

Hässleholms Godstrafik AB   -   Besöksadress: Skenvägen 7, 281 43 Hässleholm   -   info@hgtrafik.se   -   0451-384600

DHL