top of page

Åkerihandboken

Åkerihandboken är en produkt från

Sveriges åkeriföretag som omfattar

det mesta inom branschen.

Vi har valt att sätta vår egen prägel

genom att lägga till våra "egna" sidor

i den befintliga utgåvan.

I dessa sidor kan du läsa om våra

policy´s, mål och ambitioner.

Dessa sidor uppdateras vartannat år.

akerihandbok_3.png
bottom of page