Åkerihandboken

Åkerihandboken är en produkt från

Sveriges åkeriföretag som omfattar

det mesta inom branschen.

Vi har valt att sätta vår egen prägel

genom att lägga till våra "egna" sidor

i den befintliga utgåvan.

I dessa sidor kan du läsa om våra

policy´s, mål och ambitioner.

Dessa sidor uppdateras vartannat år.

Hässleholms Godstrafik AB   -   Besöksadress: Skenvägen 7, 281 43 Hässleholm   -   info@hgtrafik.se   -   0451-384600

DHL
© Copyright